Notulen 20 maart 2014

From Moenenspace

Revision as of 14:11, 21 March 2014 by Archels (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Notulen overleg oprichting Moenenspace 20 maart 2014

Aanwezig: Daan, Mark, Sjors, Charl

1 Oprichting

Bij vooraanmelding van tenminste 10 leden zal worden overgaan tot het oprichten van Stichting Moenenspace. Daan, Mark en Charl zijn bereid om in het initiële bestuur plaats te nemen, maar de functies zijn nog niet verdeeld en anderen zijn welkom om zich eveneens kandidaat te stellen.

2 Huisvesting

Sinds de vorige bijeenkomst hebben we het pand aan de Krekelstraat bezichtigd. Dit was voorheen een basisschool en wordt nu door de gemeente per lokaal verhuurd. Belangstellenden zijn bijv. kunstenaars en éénmansbedrijfjes. Op de eerste verdieping is het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) gevestigd (de enige toegang is via een trap, er is geen lift aanwezig). Hun ruimte is onderverdeeld in twee werkruimtes, keukentje, serverhok en opslag. De mogelijkheid is besproken om samen van deze ruimte gebruik te maken. Ernaast gelegen lokalen staan nog leeg en bieden uitbreidingsmogelijkheden.

Het delen van het lokaal is een aantrekkelijke optie om een hackerspace te bootstrappen: het brengt weinig risico met zich mee; we gaan uit van een (initiëel) lage financiële bijdrage; en meubilair, gereedschap en andere faciliteiten (internetverbinding) zitten inbegrepen.

Nadelen zijn dat de ruimte van TCCN elke woensdag overdag en vrijdagavond gebruikt wordt door henzelf, dus zouden deze tijden voor ons uitgeloten zijn. We zouden ook moeten overleggen over de sleutelregeling (+ code alarmsysteem): krijgt ieder lid toegang, alleen het bestuur, of werken we met een sleutellijst?

3 Financiën

We gaan bij oprichting uit van 10 leden à 25/maand. Als we bij TCCN overeenstemming kunnen bereiken over een bedrag van 150 à 200 euro per maand hebben we een buffer en mogelijkheid om iets op te bouwen.

Het doel is om op korte termijn te groeien naar 20 leden. De financiële compensatie naar TCCN zou aangepast kunnen worden op basis van het aantal leden.

4 Statuten/Huishoudelijk reglement

Notariële vastlegging statuten wordt hoogstwaarschijnlijk vergoed door HXX Foundation (http://www.hxxfoundation.nl). Via Jeroen kunnen we een verzoek hiertoe indienen zogauw we iets op hebben gesteld en/of met een notaris gesproken.

Notarissen kunnen gebruik maken van templates, maar het scheelt waarschijnlijk in de prijs als we zelf wat voorwerk doen. We kunnen hierbij statuten van andere stichtingen (hackerspaces) als voorbeeld nemen.

In verband met de samenwerking met TCCN kunnen we hierbij letten op dingen als autonomie en rechten/plichten naar elkaar toe.

5 Actiepunten

  1. Oprichting Stichting Moenenspace
    • contacteer HXX
    • vind een geschikte notaris
    • vergadering inplannen om voorwerk te verrichten
  2. Bestuursvergadering met TCCN
    Staat gepland op vrijdag 28 maart (informeel).
Personal tools